Mariana Mazzucato

Professor in economy, University College London

Hva er innovasjonsledet vekst, og hvem er pådrivere for den? Offentlig eller privat sektor?

Mariana Mazzucato er professor i økonomi og en av de aller fremste på feltet innovasjon og økonomisk vekst. Hun er rådgiver for en rekke politiske beslutningstakere på emnet, og hun har gitt ut flere prisbelønte bøker. Mazzucato er medlem i FNs Leadership Council for bærekraftig utvikling. Hennes siste forskning inkluderer prosjekter finansiert av Ford Foundation og Institute for New Economic Thinking, for oppdragsgivere som NASA og European Space Agency.