Morten Sjaamo

Prosjektleder Smart Nett, Ringeriks-Kraft Nett