Ove Flataker

Direktør, Reguleringsmyndigheten for energi NVE