Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi, NTNU

Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, og har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank. Torvik ble i 1996 tildelt H.M Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling. Torvik er engasjert av Norges Bank for å gi råd om hvilke implikasjoner en lavere oljepris bør ha for pengepolitikken, og er også engasjert av Finansdepartementet for å gi råd om virkningen av finanspolitikk med spesiell vekt på hvordan denne kan bidra til omstilling. I 2017 utnevnte den svenske regjeringen Torvik som det utenlandske medlemmet av Finanspolitiska Rådet, som gir en uavhengig gransking av svensk finanspolitikk.