Tiltakskostnader

I Enovas eieravtale fastslås det at Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp. For å kunne prioritere mellom ulike klimatiltak, har vi behov for å beregne sammenlignbare tiltakskostnader. Dette notatet beskriver alternative metoder for tiltakskostnader, og anbefaler en metode for bruk i Enova.

Metodenotatet er fra 9. august 2017.

Tiltakskostnad anbefaling