Passivhus er etablert som nybyggstandard og energieffektive bygg er markedsledende i eiendomsmarkedet

Både av hensynet til generell ressurseffektivitet og belastningen på energisystemet har det vært et mål å få introdusert passivhus som nybyggstandard og energieffektive bygg som markedsledende i bygg- og eiendomsmarkedet.Gjennom en målrettet satsing på passivhus i perioden 2010–2013 investerte Enova nærmere en milliard kroner i totalt 567 byggeprosjekter, og passivhus har gått fra å være en «godt skjult hemmelighet» i byggmarkedet til å bli en allmenn standard.

I kjølvannet av at Enova bidro til å få demonstrert og introdusert passivhus i Norge har passivhusnivå funnet veien inn i teknisk byggforskrift (TEK), og minimumskravet i gjeldende forskrift (TEK 17) nærmer seg passivhusnivå. Det innebærer blant annet at kravet til energibruk i en ny enebolig i dag er om lag 55 prosent lavere enn den gjennomsnittlige energi bruken i eksisterende eneboliger. De innovative prosjektene som Enova har støttet vil bidra til 10–90 prosent reduksjon i energi- og effektbehov utover kravene i teknisk byggforskrift.

Markedsledende bygg

For å opprettholde utviklingen i et marked som i stor grad er basert på minimumskrav og standardiserte løsninger, er det ønskelig at energieffektivitet verdsettes av dem som utgjør fronten i bygge- og eiendomsmarkedet, det vil si de aktørene som bygger nytt og som ellers er opptatt av å tilby bygg av høy kvalitet. 

Enova prioriterer derfor å støtte innovative bygg aktører som tar i bruk ny energiteknologi som bidrar til å redusere energibehovet og i stadig økende grad, også effekt behovet. Ved å kompensere for en andel av risikoen og merkostnaden disse aktørene påtar seg, bidrar Enova til å drive innovasjonen og fronten i markedet. I hvor stor grad dette skjer kan vi blant annet se av antallet byggaktører som søker Enova om teknologistøtte og hva det søkes støtte til.