Spørsmål og svar tilknyttet korona-situasjonen

Her finner du spørsmål og svar for bedriftsmarkedet tilknyttet Enova og koronasituasjonen.

Støtteordninger

​Hvem kan få penger fra Enova?​

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte fra oss bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. For at en bedrift skal få støtte fra Enova, må støtten være nødvendig for gjennomføringen av prosjektet.

Privatpersoner kan få støtte gjennom Enovatilskuddet

Hvordan finner jeg ut om vi har et prosjekt som kan få støtte?

Du finner god informasjon om de enkelte støttetilbudene på de ulike programsidene. Her kan du både sjekke programkriteriene og finne svar på ofte stilte spørsmål. Se oversikt over alle våre programtilbud her

Vi sliter med likviditeten nå. Hvilken hjelp kan vi få fra Enova?

Vårt oppdrag er å bidra til å realisere energi- og klimaprosjekter. Vi kan ikke gi støtte for å dekke opp for likviditetsutfordringer. For å lykkes med oppdraget har vi utviklet cirka 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. Det er gjennom disse programtilbudene Enova kan bidra – også i denne situasjonen. Om du har et pågående prosjekt kan vi bidra gjennom en hyppigere frekvens på utbetalinger. Vi utbetaler fortsatt fortløpende etter hvert som kostnadene påløper, men kan utbetale støtte oftere om det er behov for det. Ta kontakt med din kontaktperson i Enova om du har ønske om hyppigere utbetalinger. 

Er det endringer i søknadsfrister som følge av koronasituasjonen?

Vi har tett dialog med markedet og utsetter frister ved behov. Eventuelle endringer vil bli annonsert på enova.no. 

Kommer Enova med nye støtteordninger som følge av koronasituasjonen?

Vi har ingen umiddelbare planer om det. Regjeringen har varslet en grønn krisepakke som innebærer blant annet økte midler til Enova. Hva det kan bety av eventuelle nye satsinger og forsterkede satsinger er det for tidlig å si noe om. Endringer og eventuelle nye tilbud vil bli annonsert på enova.no.

Søknadsbehandling

Hvor lang behandlingstid kan man nå forvente?

Saksbehandlingstiden varierer mellom de ulike programtilbudene våre. I perioden vi er i nå må man være forberedt at det kan bli noe lengre saksbehandlingstid på en del av programmene våre.   

Er det mulig å få utbetalt støtten forskuddsvis?

Vi kan ikke betale ut støtte forskuddsvis da det innebærer en risiko både for oss og tilskuddsmottaker for at pengene må trekkes tilbake. Vi utbetaler derfor fortsatt fortløpende etter hvert som kostnadene påløper, men kan utbetale støtte oftere om det er behov for det. Ta kontakt med din kontaktperson om du har ønske om hyppigere utbetalinger.

Prosjektoppfølging i pågående prosjekter

Gjelder de samme fristene som før for ferdigstillelse og rapportering i prosjektet mitt?

Hvis du ser at dere vil ha problemer med å følge fastsatt fremdriftsplan, ta kontakt med din prosjektoppfølger hos Enova for å avtale nærmere gjennomføring. Du finner kontaktinformasjon til din prosjektoppfølger i Enovas søknads- og rapporteringssenter, hvor du også finner informasjon om hvilke frister som gjelder for ditt prosjekt.  Enova sender også påminnelse per e-post i forkant av fristene.  

Blir prosjektmidler utbetalt nå?

Når framdriften i prosjektet er som avtalt, og nødvendig dokumentasjon sendt inn, utbetales prosjektmidler som normalt.  

Har du andre henvendelser om utbetalinger kontakt din kontaktperson i Enova.

Hva gjør jeg hvis prosjektet må endres?

Du kan søke utvidet prosjektperiode i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført, må du melde fra om dette per e-post til post@enova.no  

Dialog med markedsrådgivere

Kan vi avtale møte med en av markedsrådgivere hos dere?

Våre markedsrådgivere arbeider som normalt og tar gjerne en prat via video eller telefon. Enova Svarer tar også imot spørsmål. Du finner også mye informasjon om de ulike programtilbudene på enova.no som vi anbefaler at man leser gjennom før man tar kontakt. 

Har du spørsmål som følge av koronasituasjonen- send dem inn til oss, så hører du fra oss!

Enova vil innenfor de rammene som gjelder være fleksibel overfor støttemottakere som grunnet situasjonen nå opplever utfordringer med tanke på frister og fremdrift i sine prosjekter. Har du noen spørsmål - send de inn til oss!

Gruppe