Utlysninger

126469596.jpg

Enova lyser ut mange av sine oppdrag på Doffin.

Se Enovas side på DOFFIN

Den nasjonale kunngjøringstjenesten Doffin.no er nettstedet hvor alle offentlige virksomheter i Norge publiserer informasjon om sine innkjøp, enten det er frivillige kunngjøringer under nasjonal terskelverdi, nasjonale kunngjøringer eller kunngjøringer i hele EØS-området.

Difi forvalter DOFFIN på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 

 
SPØRSMÅL?

Ta kontakt med innkjøpsansvarlig Bjørn Håkon Aunøien, mobil 93 20 52 18, epost bjorn.hakon.aunoien@enova.no

 
 
 
Cxense Display