Presentasjoner

The Bygg Bang

50% av alle kontorplasser i Europa står tomme, og det samme tallet gjelder nok også i Norge. Energidagen ønsker å rette fokus på eksisterende bygg – hvordan ta vare på de byggene som allerede er bygd, hvordan drifte disse så energiriktig som mulig og hvordan utnytte kapasiteten i byggene.

Disse spørsmålene åpner for spennende refleksjoner og ikke minst nye forretningsmuligheter innen eiendom.

Program

08:00 - Registrering

08:30 - Velkommen ved Næringsforeningen og Enova

08:40 - Britannia – fra hvit due til hvit svane

Å ta vare på det vi har, og gjøre det enda bedre - er fremtiden. Britannia var et av Trondheims fremste hotell frem til dørene stengte 1. juli 2016. Nå åpnes dørene til kanskje Norges ypperste hotell. Hvilke tekniske grep er tatt, og hvilke utfordringer ble møtt og taklet.

Mikael Forselius – Britannia og Arne Opsal – EC Dahls Eiendom

09:10 Rive og bygge nytt eller bevare – sett i et klimaperspektiv?

Vi har nylig fått en ny standard NS3720 som angir metode for klimagassberegninger i hele bygningens livsløp. Hvordan kan vi beregne verdien av eksisterende bygningsmasse på overordnet nivå og i konkrete prosjekter? Hvor kan vi hente de største klimagevinstene? Sirkulær økonomi fokuserer på fleksibilitet, gjenbruk og økt levetid.

Bård S. Solem – Eggen Arkitekter

 09: 30 - Tempeveien 22 – Trondheims første rehabiliterte  passivhus

Max-bygget på Tempe er et kjent bygg i bybildet, bygd i 1987. Nå 30 år etter, har det allerede blitt umoderne. I dette foredraget får vi høre om bakgrunnen for rehabiliteringen, hvilke tekniske løsninger som er valgt og hvilke bærekrafts tanker som ligger til grunn for rehabiliteringen

Line Gjerde Syltern – Klp Eiendom

09:50 - Midtbyen – museum eller levende bysentrum

Det er og har vært mye diskusjon rundt hvordan skape et levende bysentrum i Midtbyen. I avisen leser vi om aktører som må stenge dørene, mens andre opplever at handelen blomstrer. Hva skal til for å opprettholde Midtbyen som byens pulserende sentrum – sett i en eiendomssammenheng. 

Svein  Erik  Nordbotten  -  EC Dahls Eiendom og Mette Bye, byantikvar - Trondheim Kommune

10:30 - Energipause

10:50 - RESIRQEL – hvordan skape butikk av ombruk og gjenbruk av bygningsmaterialer 

Dommedagsprofetiene er mange og dystre, men det finnes også muligheter på veien mot lavutslippssamfunnet. Resirqel er en ombruksentreprenør som har tatt tak i en kjent utfordring – hva gjør vi med overskuddsmateriell i byggebransjen. Og hvordan omdanne dette til god butikk?

Olav W.Sunde - Resirqel

11:10 - Risikofri energieffektivisering

Energioppfølging og styring er essensielt for å oppnå god drift av et moderne bygg. Det kan dog sitte langt inne å etablere dette i et eksisterende bygg med flere ulike systemer som ikke snakker sammen. ClevAir er produktet fra Smart Plants som bruker algoritmer på å styre bygget optimalt for eksisterende bygg med eksisterende infrastruktur. Løsningen er nå også i ferd med å utvikle en forretningsmodell som visker bort eier/leier- problematikken.

 Sjur Usken – Smart Plants

11:30 - Termisk energi i boligbygg – en epoke som er over?

Netto energibehov i nye boligbygg er veldig lavt. Dette gjør at kostnaden med å etablere en vannbåren oppvarmingsløsning taper mot billigere elektriske løsning. I dette innlegget får vi presentert spennende, nyvinnende og kostnadseffektive vannbårne løsninger som kan brukes i både eksisterende- og  nybygg.

Tor Olsen – AF Energi og miljø

11:50 - Energipause

12:10 - Innovativ bruk av LED-lys – både gir og sparer energi

Hvor langt har LED teknologien kommet, og hvordan kan riktig bruk av lys gi oss ekstra energi i løpet av arbeidsdagen – også kalt Human Centric Lightning.

Jonas Utvik - Glamox

12:30  - Med brukeren i sentrum

For kontorbygg handler «Utnyttelse av kapasitet» både om arealeffektivitet og brukskvalitet. Ofte beskrives disse som motsetninger. Men det trenger ikke være slik: Hvordan kan en kombinere miljøkrav og økonomi med god brukskvalitet?

Kjersti Bjørkeng - tegn_3

12.50 Avslutning

13:00 - Lunsj

Energidagen Trondheim er et samarbeid mellom EC Dahls Eiendom, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, VVS-foreningen i Trondheim og Enova SF.

Det er Næringsforeningen i Trondheim som tar i mot påmeldingene.

Publisert 3/19/2019