Alle vil ha strøm, men hvem vil betale

Arrangør: Enova SF, NVE
Dag: Mandag 12/8 2019 16:30 - 18:00
Arrangementstype: Debatt
Tema: Klima/miljø
Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, ved Tyholmen hotel, Arendal
Stedsbeskrivelse: Dekket på skipet
Antall plasser i lokalet: 150

Om arrangementet:
Norge har i dag et robust energisystem, men dette vil bli utfordret når omstillingen mot lavutslippssamfunnet fører til at stadig mer av samfunnet elektrifiseres. Et økt effektbehov, som følge av blant annet elektrifisering av transportsektoren, kan gi store utfordringer for det norske strømnettet. Dette påvirkes også av digitalisering, økt desentralisert elproduksjon og bruk av batteri og energilager.

Den enkle løsningen er å bygge ny kraftproduksjon og øke overføringskapasiteten. Slike utbygginger er imidlertid meget kostbare, og regningen ender til syvende og sist hos sluttbrukerne.

Hva er den beste løsningen for å sikre Norge tilstrekkelig fornybar kraft på lang sikt – og hvem skal betale for det?

Medvirkende

 • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, NVE
 • Øyvind Leistad, Markedsdirektør, Enova
 • Tore Morten Wetterhus, Adm.direktør, Glitre Energi Nett
 • Marius Holm, Daglig leder, ZERO


Det er servering av mat i forbindelse med arrangementet.

Facebook:
 https://www.facebook.com/events/916048788754755/

Kontaktperson: Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, Enova SF, +4795066565


Hvordan kan vi få fart på den grønne innovasjonen i industrien? 

Arrangør: Norsk Industri, Enova SF
Dag: Tirsdag 13/8 2019 16:00 - 17:30
Arrangementstype: Debatt
Tema: Innovasjon
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse: Stuen

Om arrangementet: 
Visjonen fra industriens eget veikart er økt verdiskaping med nullutslipp i 2050. Skal vi komme dit, må innovasjonstakten opp. Norske industribedrifter har gjennom mange år ligget i front på energieffektivisering og andre tiltak som har redusert klimagassutslipp. Men nå er det ikke lenger nok å flikke på eksisterende teknologi. Skal vi nå nullutslipp, trenger vi nullutslippsteknologi. Hvorfor ser vi så få slike utviklingsløp når tiden er så knapp?

Overskygger kortsiktig resultatfokus det langsiktige klimaperspektivet Er viljen for liten og risikoen for stor? Hvordan er det med tilgangen på kapital til slike prosjekter?  Koster det for mye på kort sikt å utvikle prosessene som skal sikre inntekter på lang sikt?  Er de offentlige virkemidlene og rammebetingelsene gode nok? Og benytter industrien virkemidlene riktig?

Vi utfordrer representanter fra industrien og virkemiddelapparatet: Hva skal til for å få opp volumet av nullutslippssatsinger i norsk industri, og hvem må gå foran?

Medvirkende

 • Øyvind Leistad, markedsdirektør, Enova
 • Ole Børge Yttredal, direktør for energi og miljø, Norsk Industri
 • Stian Nygaard, Head of Innovation Partnerships and Funding, Yara
 • Kåre-Bjarte Bjelland, kommunikasjons- og strategidirektør i Eramet
 • Eli Aamot, konserndirektør, Sintef Industri
 • Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef, Borregaard

Arrangementet avsluttes med mingling og servering.

Facebook: https://www.facebook.com/events/610360599373244/

Kontaktperson: Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, Enova SF, +4795066565


En transportsektor uten utslipp – hva trengs av innovasjon?

Arrangør: Enova SF, Siemens
Dag: Onsdag 14/8 2019 08:00 - 10:00
Arrangementstype: Debatt
Tema: Innovasjon
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse: Sal B
Antall plasser i lokalet: 100

Om arrangementet: 
Transport er en av bærebjelkene i samfunnet. Effektiv transport er en forutsetning for verdiskaping i øvrige sektorer. Samtidig står transport står for rundt en tredel av de nasjonale klimagassutslippene, og innen 2050 må transportsektoren være tilnærmet fri for utslipp.

Forutsetningen for å komme dit er innovasjon, men hva legger vi i innovasjon? Er ny teknologi svaret på alt, eller må vi kombinere teknologisk innovasjon med å tenke nytt også rundt hvordan vi løser transportbehovene? Krever fremtiden nye tjenester og nye måter å planlegge infrastrukturutbygging på nettopp fordi den teknologiske utviklingen går så raskt?

Vi utfordrer representanter fra virkemiddelapparatet, teknologiutviklerne og transportørene: Hvor sitter barrierene for utslippsfri transport, og hvem må ta ansvar?

Medvirkende

 • Øyvind Leistad, Markedsdirektør, Enova SF
 • Nils Klippenberg, Direktør Smart Infrastructure, Siemens
 • Svein Sollie, Direktør Transport, ASKO
 • Beate Kvamstad-Lervold, Leder for mobilitetssatsingen, SINTEF
 • Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel, Trøndelag fylkeskommune


Arrangementet starter med mingling og servering.

Facebook: https://www.facebook.com/events/451714732337497/

Kontaktperson: Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, Enova SF, +4795066565

Publisert 8/8/2019