Program EPC-samling 29.mars

 • 09:00 Velkommen
  • Hvorfor arrangerer Enova disse nettverkssamlingene?
 • 09:10 Tilbakeblikk på hva som har skjedd innen EPC fra 2010-2019
  • Øyvind Moe
 • 09:40 Erfaringer med EPC sett fra fem kommuner i Østerdalen
  • Liv Randi Lindset – Lincon AS
 • 10:00 Skien kommune – Et EPC prosjekt i fase 3
   • Hans Petter Heimholt – Skien kommune
  • Hvordan har det gått så langt
  • Hva har gått bra?
  • Hva kunne gått bedre?
 • 10:30 Pause
 • 11:00 Gruppediskusjon
 • 12:00 Klimarisiko i Norske kommuner v/Kommunalbanken
 • 12:30 Avslutning og lunsj

 
Vi håper både kommuner og entreprenører og rådgivere som har erfaring med EPC-prosjekter deltar i denne dugnaden med sine innspill. Vi skal også skape en god møteplass for kommuner og andre som er interessert i å vite mer om EPC,.

- Seniorrådgiver Anders Solem i Enova

Påmelding EPC-samling 1 Gardermoen

Gruppe