-I perioden 2011 til  2017 ble det gjennomført 73 EPC-prosjekter i norske kommuner, mens det de to siste år kun har vært et fåtall. Det er synd, siden EPC-modellen har vist seg både å gi gode energiresultater og store innsparinger for en rekke kommuner, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova.

Det er flere årsaker til at interessen har avtatt. Solem ramser opp uenighet om hvordan resultatet skal fordeles mellom EPC-entreprenørene og kommunene, og dårlige enkelterfaringer hos noen kommuner som hovedforklaring. Enova tror ikke utfordringene er større enn at de kan løses med god dialog.

-Vi må huske at norske kommuner kan spare hundrevis av millioner gjennom EPC på energitiltak som finansierer seg selv, og at det også er en rekke gode erfaringer med modellen. Om vi får fart i dette markedet igjen vil det være vinn-vinn både for kommunene og entreprenørene. Vi håper derfor at flest mulig deltar i arbeidet med å få løst de utfordringene vi ser, sier Solem.


Vi håper både kommuner og entreprenører og rådgivere som har erfaring med EPC-prosjekter deltar i denne dugnaden med sine innspill. Vi skal også skape en god møteplass for kommuner og andre som er interessert i å vite mer om EPC,.

- Seniorrådgiver Anders Solem i Enova

Foreløpig agenda for møtet 10. des. 2019
  • Mulighetsrom sett fra KS  – Hva mener KS og deres medlemskommuner om sunnheten til EPC nå
  • Mulighetsrom sett fra en EPC konsulent: Hvilke barrierer og potensial finnes i dagens EPC-marked
  • Mulighetsrom sett fra en EPC-Entreprenør
  • Fungerer EPC modellen fortsatt?
    • Innlegg fra en kommune som er i fase 2/3
  • Erfaringer etter fullført EPC
    • Innlegg fra en kommune som har gjennomført alle fasene i et EPC prosjekt
  • Dette ønsker Enova å bidra med fremover innen EPC.

Diskusjon og oppsummering

Påmelding EPC-samling 2 Gardermoen

Gruppe