Enova ønsker prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av fleksibiliteten i og mellom bygg, områder og energisystem. Målet er at energisystemet videreutvikles gjennom teknologi og nye forretningsmodeller mot et framtidig lavutslippssamfunn.

Vi vil gjerne møte deg som har spørsmål knyttet til konkurransen og krav som stilles til prekvalifisering. Frist for dette er 1. mai.

Påmeldingsskjema til møtet finner du lenger ned på siden.

Program
09:30 – 10:00Kaffe og mingling
10:00 – 10:10 Velkommen v/Enova
10:10 – 10:30 Hva vil vi oppnå med konkurransen?
Thomas Berg, seniorrådgiver, Enova
10:30 – 11:00Hva kreves for å delta i konkurransen? Krav til prekvalifisering. Frist 1. mai.
· Prosjektskisse
· Intensjonsavtale
· Prosjektdeltakere

Krav til endelig søknad. Frist 30. november
· Prosjektbeskrivelse
· Konsortieavtale
 Monica Berner, seniorrådgiver, Enova

Orientering omkring regelverk
Runa Haave Andersson, NVE
11:00 – 11:50Spørsmål og diskusjon
11:50 – 12:00Enova forteller om veien videre
12:00 - 14:00 Mingling og mulighet for møte med Enova

Vel møtt!

Påmelding storskala demo-møte Gardermoen

Tidspunkt: tirsdag 20. mars kl. 10:00- 14:00. Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Gruppe

Publisert 3/12/2018