Departementet overførte den daglige forvaltningen av energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova i fjor. NVE fører tilsyn med ordningene.

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Det er i tillegg krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Les mer i invitasjonen fra OED