AVLYST: Workshop i P21 ekspertgruppe "Ny prosessteknologi med redusert CO2-avtrykk, inkl. CCU"

Workshopen 10. mars er avlyst!!

På grunn av korona-utvikling og -smittefare må vi dessverre utsette workshopen om ny prosessteknologi som var planlagt til 10. mars i Trondheim. Beslutningen er tatt av P21 ledelse og tråd med retningslinjer hos involverte bedrifter. Vi vil komme tilbake med informasjon om ny dato. Informasjon vil legges på denne siden, samt vil sendes ut direkte til de som er var påmeldt den opprinnelige datoen.

Vi beklager kort varsel, og håper at avlysningen ikke skaper for mye praktiske problemer for dere. Dere er alle hjertelig velkomne til å sende inn innspill til Prosess21 skriftlig om nye prosessteknologier som har potensiale for å gi nullutslippsindustri med økt verdiskaping i fremtiden. Innspill kan sendes til Anita Fossdal. 

Kontaktpersoner: Anita Fossdal og Nina Dahl 

Publisert 05.02.2020