Presentasjonene fra seminaret

Et marked i utvikling

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten mot lavutslippssamfunnet, og Enova kan gi økonomisk støtte til investeringer i batteriprosjekter i fartøy, både nybygg og retrofit. Interessen i næringen øker fortsatt, noe vi merker godt gjennom stadig flere gode søknader om støtte til batteriprosjekter. 

Fartøy som går i nærskipsfart egner seg godt for hybridisering, og de siste årene har Enova bidratt til at det nå testes ut batterier i flere skipstyper. Kystrederiene har gjennom flåtefornyelsesprosjektet synliggjort en betydelig interesse for hybride løsninger (LNG/batteri, diesel/batteri) i tillegg til helelektriske fremdriftssystem. Innen avslutningen av forprosjektet i januar 2019 var det identifisert 34 mulige prosjekter innen alle segmenter blant medlemmene til Kystrederiene.

I et felles miniseminar tilknyttet Verftskonferansen setter Kystrederiene og Enova søkelyset på elektrifisering av fartøy som et viktig tiltak for å få ned klimagassutslippene i nærskipsfarten. 

Program

Seminaret vil finne sted rett etter lunsj på Verftskonferansens dag to, onsdag 6. november kl. 13.45–15.00 på møterom Gange Rolv A på Scandic Parken.

Møt Enova også på stand og i én-til-én-møter

Enova har stand på Verftskonferansen. Her får du anledning til å møte rådgiverne våre. Har dere ideer på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt, anbefaler vi en prat med oss. Møt oss på standen, eller kryss av for at du ønsker et en-til-en-møte med Enova når du melder deg på seminaret.