Et marked i endring

Enova hjelper den maritime næringen med å gjennomføre gode energi- og klimatiltak som reduserer energibruk og klimagassutslipp. Dette kutter også driftskostnadene, og gjør aktørene mer konkurransedyktige i møte med en framtid med stadig strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder.

Program

Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi flytter teknologifronten innenfor den maritime næringen. Hvordan jobber Enova og hva kan vi bidra med? Ole Aksel Sivertsen, fung. markedssjef Transport

Fiskerederiet Hans Angelsen og Sønner viser hvordan de med støtte fra Enova tar i bruk ny teknologi i deres nye fiskebåt. 

Møt rådgiverne våre. Har dere ideèr på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt? Hør med oss. Sammen kan vi frakte Norge litt nærmere lavutslippssamfunnet. 

Enova inviterer til miniseminar i etterkant av Verftskonferansen 2017

Tidspunkt: onsdag 8. november kl. 13:45- 14:30. Sted: Scandic Parken, Ålesund.

Gruppe