Et marked i utvikling

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten på veien mot lavutslippssamfunnet, og de siste årene har vi i Enova bidratt til at det nå testes ut batterier på en lang rekke skipstyper. Interessen i næringen øker fortsatt, noe vi merker godt gjennom stadig flere gode søknader om batteriprosjekter. 

Markedet har nå kommet dit at tiden er moden for oss til å prioritere batteriprosjektene enda tydeligere i vår maritime satsing. For å støtte opp under dette vil vi fremover prioritere prosjekter som bidrar til at den kommersielle bruken av batterier til sjøs kan øke enda raskere. Kom på seminaret og hør mer!

Program

Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi flytter teknologifronten innenfor den maritime næringen. Hvordan jobber Enova og hva kan vi bidra med? v/Enova SF

Espen Larsen-Hakkebo og Agnes Árnadóttir fra Green Wave Holding har et mål om å gjøre Norge til en grønnere turistdestinasjon. Med prosjektet BRIM Explorer har de designet en moderne og miljøvennlig sightseeing-båt. På miniseminaret vil Espen fortelle mer om prosjektet.

Du får også anledning til å møte rådgiverne våre. Har dere ideer på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt? Hør med oss. Kanskje kan vi sammen frakte Norge litt nærmere lavutslippssamfunnet.

Enova inviterer til miniseminar i etterkant av Verftskonferansen 2018

Tidspunkt: onsdag 7. november kl. 13:45- 15:00. Sted: Scandic Parken, Ålesund.

Gruppe