Arrangementet er et samarbeid mellom VVS-foreningen i Trondheim, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Enova.

Del 1: Brukeren i fokus

Del 2: Teknologi i praktisk bruk