Hvordan flytter vi fronten i byggmarkedet?

Enova inviterer rådgivere til lunsjmøte der vi informerer om mulighetene som ligger i vårt programtilbud for innovative bygg og områder. 

Påmelding nederst på siden.

Program

11:00 - 11:30 

Registering, mingling og enkel lunsjservering

11:30 - 11:40 

Enova ønsker velkommen, Anna Barnwell, markedssjef, Bygg og energisystem

11:40 - 12:10 

Nyheter fra Enova våren 2018

  • Støtteprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg». Første søknadsfrist 15. juli
  •  Støtteprogrammet "Helhetlig kartlegging"
  • Støtteprogrammet "Innovative løsninger i energitjenestemarkedet for bygg"

12:10 - 12:40 

Enovas programtilbud for innovative bygg og områder

  • Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem Søknadsfrist 1. september 
  • Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder. Søknadsfrist 1. september 
  • Kommersiell utprøving. Søknadsfrist 1. august 
  • Støtteprogram for Energisystem

12:40 - 13:00 

Spydspissene i byggsektoren: Disse fikk støtte våren 2018

13:00 - 13:30

Spørsmål fra salen

13:30 - 16:00 

Mulighet for egne møter med Enova

Påmelding rådgiversamling Oslo

Tidspunkt: mandag 28. mai kl. 11:00- 13:30. Mulighet til eget møte med Enova mellom 13:30 - 16:00 Sted: Oslo Kongresssenter, Folkets Hus, Youngs gt 21, 0181 Oslo

Gruppe