Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond, ETS Innovation Fund. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi.

I et kommende webinar ønsker vi å fortelle mer om de mulighetene som åpner seg gjennom Innovasjonsfondet, og vi håper at mange er nysgjerrige og ønsker å finne ut mer om det tilbudet som også omfatter norske virksomheter.

Det planlegges å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp. Innovasjonsfondet vil bli en del av EØS-avtalen i løpet av den nærmeste framtiden. Gitt at implementeringen av fondet som en del av EØS-avtalen går som planlagt vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede ved første søknadsfrist i oktober

Det er EU-kommisjonen som avgjør hvem som får støtte.  Innovation and Networks Executive Agency (INEA) forvalter fondet på vegne av EU-kommisjonen, og Enova er nasjonalt kontaktpunkt for fondet. 

Meld deg på webinaret

Link til webinaret er www.enova.no/webinar

Gruppe

Publisert 7/29/2020