Enovas strategi innen bolig og forbruker

Langsiktig målsetting: Privatpersoner bor og transporterer seg klimanøytralt og med minimal belastning på kraftsystemet.

Husholdningene står for om lag en tredel av elforbruket og en betydelig del av effektbehovet. Hoveddelen av den stasjonære energibruken er knyttet til oppvarming av boliger, og det er også oppvarmingsbehovet som bidrar til stort effektbehov når det er kaldt.

Løsningene som velges for den enkelte bolig og ved utbygging av større områder legger premissene for transportbehov, transportløsninger og energi- og klimaløsninger for mange tiår framover. Det betyr at valgene som gjøres i dag også vil prege lavutslippssamfunnet. Dette understreker hvor viktig det er at det allerede i dag blir lagt vekt på helhetlige løsninger som legger til rette for lavt energi- og effektbehov og klimavennlig transport.

Sektoren må:

  • Velge en boligstruktur som legger til rette for klimavennlige energi- og transportløsninger
  • Utnytte nye løsninger for distribuert kraftproduksjon, lagring og energifleksibilitet i samspill med det eksisterende energisystemet
  • Ta i bruk klima- og energieffektive produkter og tjenester

Enova vil:

  • Prioritere markedsutvikling og tjenesteutvikling
  • Prioritere innovative prosjekt for helhetlige områdeløsninger som gir et godt samspill med energisystemet og legger til rette for fremtidsrettede transportløsninger
  • Prioritere løsninger som reduserer eller utjevner effektbruken og løsninger som øker fleksibiliteten for forbrukeren

Les den komplette strategien for sektoren ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor.

Last ned Enovas virksomhetsstrategi