Enovas strategi innen bygg og eiendom

Langsiktig målsetting: Energieffektive bygninger i samspill med energisystemet.

De direkte klimagassutslippene fra tjenesteytende sektor (offentlig og privat) er små og i all vesentlighet knyttet til bygninger, først og fremst gjennom bruk av fyringsolje til oppvarming. Til forskjell fra andre sektorer, er derfor klimafotavtrykket i stor grad knyttet til materialbruk og selve byggeprosessen.

Påvirkningen på energisystemene er imidlertid stor. Sektoren står sammen med husholdningene for en stor del av effektuttaket på de kaldeste dagene i året. Å redusere effektbruken i sektoren kan frigjøre mye kapasitet i energisystemet, og gir et mer kostnadseffektivt kraftsystem.

Sektoren må:

  • Øke tempoet og kvaliteten i implementeringen av framtidsrettede løsninger
  • Utvikle nye tjenester og forretningsmodeller som utnytter potensialet i ny teknologi
  • Velge gode energi- og klimaeffektive områdeløsninger

Enova vil:

  • Prioritere markedsutvikling og tjenesteutvikling innen eksisterende bygg og eiendom
  • Prioritere innovative prosjekt for helhetlige områdeløsninger som gir et godt samspill med energisystemet og legger til rette for fremtidsrettede transportløsninger
  • Prioritere innovative nybyggprosjekt, også prosjekt som tar hensyn til energibruk og klimagassutslipp i framstilling av materialer og byggeprosessen

Les den komplette strategien for sektoren ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor.

LAST NED ENOVAS VIRKSOMHETSSTRATEGI