Enovas strategi innen industri

Langsiktig målsetting: Norge har en konkurransedyktig og klimanøytral industri med verdensledende effektiv energi- og klimateknologi.

Fysikken og kjemien i dagens kjerneprosesser begrenser hvor lave utslippene kan bli. Derfor er det nødvendig å utvikle nye prosesser for å redusere eller unngå utslipp av klimagasser. Der det ikke er mulig, må industrien ta i bruk fornybare innsatsfaktorer i så stor grad som det lar seg gjøre. De utslippene som eventuelt ikke kan unngås, må håndteres av karbonfangst og -lagring.

Sektoren må:

  • Finne nye produksjonsprosesser uten utslipp
  • Gå fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
  • Håndtere uunngåelige klimagassutslipp gjennom karbonfangst og -lagring

Enova vil:

  • Prioritere utvikling av energi og klimateknologi som kan bringe industrien over i lavutslippssamfunnet
  • Prioritere prosjekter som reduserer teknologisk risiko tilstrekkelig før de eksponerer seg for en betydelig finansiell risiko

Les den komplette strategien for sektoren ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor.

Last ned Enovas virksomhetsstrategi