Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av en lastebil med biogass
Foto: Tine

Et biogassmarked i bevegelse

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Transportmidlene blir stadig mer energieffektive, men foreløpig spises denne klimagevinsten opp av økte transportmengder. Uten at utslippsintensiteten på det enkelte transportmiddel kuttes drastisk, vil derfor utslippene fra veitrafikken øke fremover.

For at nullutslippsalternativene skal bli konkurransedyktige, er det behov for teknologiutvikling på kjøretøysiden, spesielt for tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner. For at flere skal kunne anskaffe og benytte nullutslippskjøretøy behøves det også tilgjengelig og konkurransedyktig infrastruktur. Infrastruktur som lademuligheter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for andre alternative drivstoff.