Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
4 personer som ser på en vindmølle, Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Foto: Thor Nielsen/SINTEF

Tester ut mikronett utenfor Trondheim

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

I lavutslippssamfunnet må energibruken vår være basert på fornybare energiressurser, og de ressursene vi har må utnyttes effektivt. Det krever videre utvikling av teknologier for fornybar kraftproduksjon. Samt for teknologier som bidrar til utnyttelse av fornybare ressurser til annen energibruk, som for eksempel biodrivstoff og andre energibærere.

Det er sannsynlig at Norge vil ha behov for mer fornybar energi inn i lavutslippssamfunnet. Dette selv med betydelig og vellykket innsats for å effektivisere både energi- og effektbruk. Enova skal bidra til at nye løsninger og ny teknologi utvikles og tas i bruk. Dette er løsninger og teknologier for å øke produksjonen av fornybar kraft og annen utnyttelse av fornybare ressurser.