Tester ut mikronett utenfor Trondheim

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

I lavutslippssamfunnet må energibruken vår være basert på fornybare energiressurser, og de ressursene vi har må utnyttes effektivt. Det krever videre utvikling av teknologier både for fornybar kraftproduksjon og for teknologier som bidrar til utnyttelse av fornybare ressurser til annen energibruk, som for eksempel biodrivstoff og andre energibærere.

Det er sannsynlig at Norge selv med betydelig og vellykket innsats for å effektivisere både energi- og effektbruk vil ha behov for mer fornybar energi inn i lavutslippssamfunnet. Enova skal bidra til at nye løsninger og ny teknologi for å øke produksjonen av fornybar kraft og annen utnyttelse av fornybare ressurser utvikles og tas i bruk.