Strategiske veivalg mot 2050

Innen 2050 må utslippene av klimagasser ned mot eller under null. Denne omstillingen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. Hvis Norge skal klare sin del av jobben samtidig som vi skal ivareta dagens velferdssamfunn, vil det kreve en livskraftig forandring. Livskraftig forandring er Enovas visjon.

Kapitteloversikt