Enova SF må utvikles i takt med oppdraget

Denne delen av strategien handler om hvilke grep Enova som selskap må ta for å nå mål og for å være best mulig rustet til å svare ut de strategiske valgene presentert over.    

Enovas fremste styrke er at vi har erfaring, kompetanse og en posisjon som gjør oss i stand til å omsette politiske mål og ambisjoner til handling i markedet.

Enovas vedtekter, avtalen med KLD og de årlige oppdragsbrevene stiller krav til Enova, og det er en rammebetingelse at Enova skal være en liten og fleksibel organisasjon, som kan tilpasse seg endringer i forvaltningsoppdraget. Det har betydning for hvordan vi jobber, hvilken kompetanse vi må inneha og hvordan vi posisjonerer oss blant våre interessenter.

Visjon og verdier som forplikter

Enova har valgt å være en verdibasert organisasjon. Det betyr at vi søker å integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen. 

Gjennom valget av visjon – livskraftig forandring, og verdiene – Modig, Markedsnær, Lærende og Grundig, gir Enova et tydelig signal internt og eksternt om hvordan vi ønsker å utvikle oss. En god forståelse for visjon og verdier i hele organisasjonen er en forutsetning for at Enova skal gjøre riktige og langsiktige valg, samtidig som vi i det daglige prioriterer mellom ulike innsatsområder og prosjekter.

Enova har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet som helhet og av den enkelte medarbeider.