Enovas strategiske rammeverk

Figur 2. Prinsippskisse av teknologi- og markedsutvikling