Strategiske valg for utviklingen av Enova SF

Operasjon: Enova skal være en innovativ og profesjonell samarbeidspartner

Det betyr at Enova skal prioritere:

  • En profesjonell håndtering av komplekse prosjekter
  • Å utnytte potensialet i automatisering og digitalisering 
Organisasjon: Kompetanse til å flytte samfunnet

For å realisere strategien og svare på oppdragsavtalen skal Enova prioritere å:

  • Spisse kjernekompetansen
  • Skape fleksibilitet i organisasjonen
Posisjon: En drivkraft for omstilling

For å realisere strategien og svare på oppdragsavtalen skal Enova prioritere:

  • Å bruke vår unike posisjon til å inspirere til omstilling
  • Å foredle informasjon til innsikt