Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

20 kW elektrisk pilot for effektiv utnyttelse av bio- og naturgass, inkludert hydrogenproduksjon

Prosjektet består i å utvikle og teste et system for videreforedling av biogass og naturgass. Med gassen som energikilde produseres hydrogen, strøm, varme og CO2. Teknologien skal være modulbasert og dimensjoneres ut fra tilgang på gass og/eller kunders energibehov. Med denne teknologien vil en oppnå en kombinasjon av økt energieffektivisering og energifleksibilitet i forhold til annen teknologi på markedet. I tillegg til at en får mulighet CCUS for all CO2 fra gassen.

Prosjekteier

AGRI-E AS