20 kW elektrisk pilot for effektiv utnyttelse av bio- og naturgass, inkludert hydrogenproduksjon

Prosjektet består i å utvikle og teste et system for videreforedling av biogass og naturgass. Med gassen som energikilde produseres hydrogen, strøm, varme og CO2. Teknologien skal være modulbasert og dimensjoneres ut fra tilgang på gass og/eller kunders energibehov. Med denne teknologien vil en oppnå en kombinasjon av økt energieffektivisering og energifleksibilitet i forhold til annen teknologi på markedet. I tillegg til at en får mulighet CCUS for all CO2 fra gassen.

Prosjekteier

Agri-e AS

Teknologileverandører

 • Prototech AS
 • IKM Haaland AS
 • IKM Elektro
 • Aarbakke Innovasjon
 • Hexagon Composite AS
 • IRIS
 • NIBIO
 • Jæren Biogass AS
 • Siemens As

Teknologisk innovasjon

 • 1. Effektiv av utnyttelse av biogass med hydrogenproduksjon og CCUS
 • 2. Ny og utvidet bruk av biogass som energikilde på tvers av sektorer inkl. økt matproduksjon
 • 3. Desentralisering energi produksjon som er med og avlaster og balanserer strømnettet
 • 4. Nye energi stasjoner for samferdsel som kombinerer mulighet for hydrogen og strøm lading

Kompetanseutvikling

 • Kombinert bruk av ny teknologi for utnyttelse av bio-/naturgass.
 • Teknologi overføring til maritim og olje og gass sektoren for økt energieffektivisering og redusert klimagassutslipp ved bruk av naturgass.
 • Hvordan en kan optimalisere utnyttelse av energi på tvers av sektorer. Samt utnytte all produsert energi inkludert CO2
 • Ny forretnings modell der en kombinere og utnytte ressurser på tvers av sektorer.

Realisert spredning av teknologi

 • Grunn teknologien som benyttes er ny utviklet og det er første gang den implementeres i et og samme system. Det vil si 1. implementering nasjonalt og internasjonalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Gjennom etablert konsortium for realisering av teknologien jobber en med planer for et oppskalering anlegg 400 kW. Vår samarbeidspart Prototech vil bruke samme grunn teknologi/komponenter for anvendelse innenfor olje og gass og maritimt for energieffektivisering og klimagass reduksjon og CO2 lagring ved bruk av naturgass. En vil også fjerne støy og redusere vedlikeholdskostnader. Teknologien skal også testes for bruk av ammoniakk som energikilde innen maritim transport.