Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Aasen Hybrid Eco Trader

Aasen Shipping AS gjennom sine datterselskaper Aasen Transport AS og Aasen Bulk AS, ønsker å bygge to nye selvlossende bulkskip på ca 9.200 dødvekttonn. Rederiet eier og driver i dag en flåte på seks tilsvarende skip i størrelsesorden 6.000 - 7.600 dødvektonn i Nord-Europeisk fart. Skipene går i hovedsak på kontrakter med industrikunder, der lastene typisk er stein, salt, sement, korn og lignende. Tilbake i 2017 startet de første samtalene mellom verftet og rederiet. I 2018 ble disse samtalene mer konkrete, og vi har siden jobbet mot å utvikle skip som er mest mulig klimavennlige og brennstofføkonomiske kombinert med høyt lasteinntak. Først ble det vurdert å bygge skip med dual-fuel hovedmotor, slik at skipene med enkelthet kunne konverteres til LNG-drift. Dette ble lagt bort pga høye kostnader kombinert med relativ liten klimagevinst og en del utfordringer i forbindelse med fartøyenes operasjon. Det ble derfor besluttet å sammen med Wartsila å jobbe frem en hybrid-løsning. Pga av lave marginer i bransjen, og et begrenset budsjett har det blitt fokusert på å få et godt anlegg til lavest mulig pris. Vi har sørget for at Wartsila i Norge har samarbeidet med verftets underleverandør på den elektriske utrustningen. Wartsila har som kjent god erfaring med hybridsystemer. Dette samarbeidet har bidratt til at en innovativ, men enkel løsning har blitt utviklet. Skipene går i en intensiv fart med relativt korte reiser mellom hver havn. Ved ankomst havn er det lasting og lossing ved ankomst med skipets gravemaskin. I kombinasjon med at det gjerne blir noen timer venting før hver havn, gjerne pga tidevann eller at lossing først starter kl 07 om morgenen, fører til at det blir en del tomgangskjøring både på hovedmotor og hjelpemaskineri. I tillegg er det en stor dieselmotor i skipenes gravemaskin. Denne motoren blir utsatt for ekstreme svingninger i belastning under operasjon, samt at den i tillegg kjøres en del på tomgang. Konklusjonen på våre analyser basert på driftsprofilen til skipene, er at her er det godt potensiale for reduksjon av bunkersforbruk og utslipp ved bruk av hybridteknologi.

Prosjekteier

Aasen Shipping AS