Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Aasen Hybrid Eco Trader

Aasen Shipping AS ønsker å bygge to nye selvlossende bulkskip på ca 9.200 dødvekttonn. Rederiet eier og driver i dag en flåte på seks tilsvarende skip i størrelsesorden 6.000 - 7.600 dødvektonn i Nord-Europeisk fart. Skipene går i hovedsak på kontrakter med industrikunder, der lastene hovedsakelig er bulklaster. I bransjen er det små marginer, og et stadig tøffere konkuranseklima. Maksimalt lastinntak kombinert med lavest mulig forbruk er kanskje den viktigste faktoren for å overlevere i denne bransjen. Vi har jobbet mot å utvikle skip som er mest mulig klimavennlige og brennstofføkonomiske kombinert med høyt lasteinntak. Først ble det vurdert å bygge skip med dual-fuel hovedmotor, slik at skipene med enkelthet kunne konverteres til LNG-drift. Dette ble lagt bort pga høye kostnader kombinert med relativ liten klimagevinst og en del utfordringer i forbindelse med fartøyenes operasjon. Det ble derfor besluttet å jobbe frem en hybrid-løsning. Pga av lave marginer i bransjen, og et begrenset budsjett har det blitt fokusert på å få et godt anlegg til lavest mulig pris. Vi har sørget for at Wartsila i Norge har samarbeidet med verftets underleverandør på den elektriske utrustningen. Wartsila har som kjent god erfaring med hybridsystemer. Verftet og dets underleverandør har stor kompetanse på å levere enkle og robuste løsninger. Det er dette som er de hollandske verftenes varemerke; levere enkle skip til en god kvalitet. Dette samarbeidet har bidratt til at en innovativ, men enkel løsning har blitt utviklet. Skipene går i en intensiv fart med relativt korte reiser mellom hver havn. Ved ankomst havn er det lasting og lossing ved ankomst med skipets gravemaskin. I kombinasjon med at det gjerne blir noen timer venting før hver havn, gjerne pga tidevann eller at lossing først starter kl 07 om morgenen, fører til at det blir en del tomgangkjøring både på hovedmotor og hjelpemaskineri. I tillegg er det en stor dieselmotor i skipenes gravemaskin. Denne motoren blir utsatt for ekstreme svingninger i belastning under operasjon, samt at den i tillegg kjøres en del på tomgang. Konklusjonen på våre analyser basert på driftsprofilen til skipene, er at her er det godt potensiale for reduskjon av bunkersforbruk og utslipp ved bruk av hybridteknologi.

Prosjekteier

AASEN SHIPPING AS

Et stort skip i vannet

Et stort skip i vannet

Et skip på vannet