Badeanlegg i Tromsø

Nytt badeanlegg i Tromsø. Et multiaktivitetsbygg med konkurransebasseng, stupetårn, klatrehall og familiebad med tilknytning til utendørs basseng, helse- og velværebad.

Prosjekteier

Tromsø kommune

Tromsøbadet, Turdraget fra nord.

Tromsøbadet, Ortofoto fra sør landskap.

Teknologileverandører

 • Asplan Viak AS
 • JM Hansen
 • GK Norge AS, Åge Nilsen AS, Propcessing AS
 • Bjørn Bygg
 • Asplan Viak AS
 • JM Hansen
 • GK Norge AS, Åge Nilsen AS, Propcessing AS
 • Bjørn Bygg
 • Asplan Viak AS
 • JM Hansen
 • GK Norge AS, Åge Nilsen AS, Propcessing AS
 • Bjørn Bygg
 • Asplan Viak AS
 • JM Hansen
 • GK Norge AS, Åge Nilsen AS, Propcessing AS
 • Bjørn Bygg

Teknologisk innovasjon

 • Økt utnyttelse av spillvarme fra avkastluft
 • Energieffektiv tappevannproduksjon
 • Tilkoblet fjernvarme
 • ekstra isolasjon, utover TEK 10
 • instrumentering, styring og overvåkning - energibruk
 • 80% vanngjenvinning
 • Belysning - LED med styring og sensorer
 • Økt utnyttelse av spillvarme fra avkastluft
 • Energieffektiv tappevannproduksjon
 • Tilkoblet fjernvarme
 • ekstra isolasjon, utover TEK 10
 • instrumentering, styring og overvåkning - energibruk
 • 80% vanngjenvinning
 • Belysning - LED med styring og sensorer
 • Økt utnyttelse av spillvarme fra avkastluft
 • Energieffektiv tappevannproduksjon
 • Tilkoblet fjernvarme
 • ekstra isolasjon, utover TEK 10
 • instrumentering, styring og overvåkning - energibruk
 • 80% vanngjenvinning
 • Belysning - LED med styring og sensorer
 • Økt utnyttelse av spillvarme fra avkastluft
 • Energieffektiv tappevannproduksjon
 • Tilkoblet fjernvarme
 • ekstra isolasjon, utover TEK 10
 • instrumentering, styring og overvåkning - energibruk
 • 80% vanngjenvinning
 • Belysning - LED med styring og sensorer

Kompetanseutvikling

 • Innhentet underlag og erfaringer fra utenlandske badeanlegg
 • Detaljprosjekteringen i samspillprosess med leverandører, dvs forslag til energisparetiltak utfordres mht til tilgjengelige produkter og kostnad
 • Bygger nasjonal kompetanse sammen med NTNU
 • Innhentet underlag og erfaringer fra utenlandske badeanlegg
 • Detaljprosjekteringen i samspillprosess med leverandører, dvs forslag til energisparetiltak utfordres mht til tilgjengelige produkter og kostnad
 • Bygger nasjonal kompetanse sammen med NTNU
 • Innhentet underlag og erfaringer fra utenlandske badeanlegg
 • Detaljprosjekteringen i samspillprosess med leverandører, dvs forslag til energisparetiltak utfordres mht til tilgjengelige produkter og kostnad
 • Bygger nasjonal kompetanse sammen med NTNU
 • Innhentet underlag og erfaringer fra utenlandske badeanlegg
 • Detaljprosjekteringen i samspillprosess med leverandører, dvs forslag til energisparetiltak utfordres mht til tilgjengelige produkter og kostnad
 • Bygger nasjonal kompetanse sammen med NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • Et av de første anleggene i Norge med helhetlig energikonsept
 • Et av de første anleggene i Norge med helhetlig energikonsept
 • Et av de første anleggene i Norge med helhetlig energikonsept
 • Et av de første anleggene i Norge med helhetlig energikonsept

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er overførbar til tilsvarende anlegg
 • Teknologien er overførbar til tilsvarende anlegg
 • Teknologien er overførbar til tilsvarende anlegg
 • Teknologien er overførbar til tilsvarende anlegg