Batteribank som fornybar energilagring og effektutjevning i bygg

Innkjøp og fysisk installasjon av ny batteribank for lagring av fornybar energi i Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

  • Solcellespesialisten

Teknologisk innovasjon

  • Integrasjon mot flere fornybare energikilder samt bruken av smarte styringssystemer for optimalisering mot termiske og elektriske laster

Kompetanseutvikling

  • En av fem utvalgte piloter for ZEN prosjektet
  • Prosjektet får mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og vil bidra til at flere får kunnskap til omsøkte løsninger

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av den samlede teknologiløsningen

Videre utvikling og videre spredning

  • Omsøkt teknologi vurderes å ha størst spredningspotensial i områder der flere bygg/anlegg inngår i et lokalt energinett og der flere fornybare energikilder inngår
  • Fornybar spisslast og reservekraft vurderes som svært aktuelle løsninger som erstatning for fossile kjelanlegg, både for nybygg og eksisterende bygg internt og nasjonalt
  • Statsbygg er en av Norges aller største byggherrer og hvis konseptet blir realisert vil erfaringen være nyttig for flere av Statsbyggs egne bygg