Batteribank som fornybar energilagring og effektutjevning i bygg

Innkjøp og fysisk installasjon av ny batteribank for lagring av fornybar energi i Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad

Prosjekteier

Statsbygg