Biofuel Demo Plant Tofte

Pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons biodrivstoff fra trevirke.

Prosjekteier

Silva Green Fuel AS

Teknologileverandører

  • Steeper Energy Aps

Teknologisk innovasjon

  • Vil brukes til å bevise kontinuerlig drift og dermed redusere risiko knyttet oppskalering til anlegg av kommersiell skala
  • Største anlegg i sitt slag i verden og kan brukes til å teste annet organisk råstoff
  • Anvender Hydrothermal Liquefaction - en effektivt teknologi som omdanner flis til bioolje, som kan videre oppgraderes til fuel-kvaliteter

Kompetanseutvikling

  • Pilotanlegget vil kunne føre HTL-teknologien nærmere kommersialisering
  • Videreutvikling av teknologien vil i stor grad foregå ved anlegget
  • Mål om å danne et grønt cluster som inkluderer bl. a. FME-er og universiteter

Realisert spredning av teknologi

  • Ikke realisert enda

Videre utvikling og videre spredning

  • Steeper vil etter endt prosjekt kunne selge lisenser for en teknologi som er testet i stor skala
  • SGF har rettighetene til å anvende teknologien og har planer om å etablere flere kommersielle anlegg dersom testprogrammet er vellykket