Boligfeltutbyggelse i Arendal

Skarpnes boligfelt i Arendal med passivhusstandard småhus som produserer like mye energi i livsløpet som forbruk over året, med lokal lagring og leveranser til nett

Prosjekteier

Skanska Norge AS

Teknologileverandører

 • Skanska Norge AS, ZEB

Teknologisk innovasjon

 • 100% fornybar energiforsyning, varmepumpe, energibrønn, varmelagring, solceller
 • App for styring av eget energibruk
 • Utvikling av Pluss-kundeordningen
 • Hot-fill oppvask- og vaskemaskin

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsområde
 • Koblet til FoU EBLE, pilot i ZEB, planlagt måling av solinnstråling (Teknova/Sintef), nettilknytning i samarbeid med Agder Energi, bærekraftige bygg (Agder Wood)
 • Samarbeid/undervisning ved Universitetet i Agder

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Ingen identiske prosjekt utprøvd internasjonalt, men elementer er uttestet
 • Redusert omfang pga manglende salg

Videre utvikling og videre spredning

 • Uttesting av ulike produksjonsmetoder (bygningsmessig) samt tekniske løsninger
 • Relevant for framtidig boligområdeutvikling
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og konvertering, og reduserte klimagassutslipp