Cater AS - Støtte til energitiltak i landtransport - Nullutslippskjøretøy distribusjon

Anskaffelse av en liten lastebil basert på el-drift til transport av kjølte- og frosne matvarer til storkjøkken, barnehager o.l.

Prosjekteier

Cater AS

Teknologileverandører

  • IVECO

Teknologisk innovasjon

  • Elektrisk drevet varedistribusjonsbil

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet bidrar til læring av denne typen teknologi lokalt i bedriften
  • Prosjektet er nå også en del av forskningsprosjektet LIMCO som ledes av Transportøkonomisk institutt.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av denne typen teknologi i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet gir en liten, men spennende, bidrag til utvikling og etablering av elektrifisering av varedistribusjon i Norge