Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

CO2 som kuldemedium i storskala slakte- og foredlingsanlegg

NK Energieiendom Drift AS er et prosjektselskap som er opprettet for å realisere energisentralen ved Norsk Kyllings planlagte fabrikk på Orkanger. Sentralen skal også levere til en biproduktfabrikk, Nutrimar. De planlagte fabrikkene som skal forsynes fra energisentralen vil ha et energiforbruk på anslagsvis mellom 60 og 70 GWh per år i full drift. Det konkrete prosjektet som det ble søkt støtte til gjelder implementering av CO2 som kuldemedium å oppnå effektiv kuldedistribusjon fra energisentralen til Norsk Kyllings planlagte fabrikk på Grønøra i Orkdal kommune. Fabrikken har betydelige behov for kjøling i prosessen. Bruk av CO2 som kuldemedium vil redusere behov for effekt og energi til kjøling sammenlignet med et konvensjonelt ammoniakkbasert anlegg. Effektreduksjon er estimert til 107,1 kW og spart energi er estimert til 428 400 kWh. Prosjektet kan karakteriseres som et teknologidemonstrasjons-, effektreduksjons- og energieffektiviseringsprosjekt. Det viktigste momentet med prosjektet er at det, så langt vi er kjent med, vil være det aller største anlegget i Norge som anvender CO2 som kuldemedium, samt at det er unikt i form av å være en totrinns løsning. Det vil derfor ha en viktig effekt som demonstrasjonsanlegg av teknologi for mer effektive kuldeanlegg i industrielle applikasjoner. I så måte bidrar prosjektet til det helhetlige, innovative og effektive energikonseptet ved fabrikken. Anlegg i denne størrelsesorden bygges relativt sjelden i Norge, men anleggene som bygges anvender store mengder energi. Det forventes at dersom det velges CO2 i dette anlegget vil det kunne sette standarden for nye anlegg innen storskala slakting og foredling innen kjøtt og fisk.

Prosjekteier

NK ENERGIEIENDOM DRIFT AS

Et nærbilde av en fabrikk med mange rør

Nærbilde av et ventilasjonssystem

en maskin med rør og ventiler

en stor rektangulær metallboks med metallstenger