Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Deslaggingskamera for redusert metalltap i manganproduksjon

Vi ønsker å installere infrarøde kameraer til overvåking i vår avrakingsprosess av slagg. Dette som et verktøy som sammen med operatør skal bidra til og redusere metalltapet vi får ved avrakingsprosessen vi har idag. Ved å redusere metalltapet vil vi øke vår samlede ressursutnyttelse og dermed redusere forbruket av energi , klimautslipp og andre innsatsfaktorer pr. solgte tonn.

Prosjekteier

ERAMET NORWAY AS

En 3D av et kamera som følger med på en maskin som tømmer smeltet metall

En 3D av et kamera som følger med på en maskin som tømmer smeltet metall