Effektiv geovarme for Frysjaparken boligområde

Vannfylt, helisolert, nedgravde betongtank på 1000 m3 for bufferlagring av høytemperatur varme, med røranlegg for lading/utlading ved forskjellige tankhøyder for bedre sjikting. CO2 varmepumpe for høytemperatur lading. Styring for minimal effektbehov for området. 3 stk dype (1500m) energibrønner og konteinerløsning med brønnlogging og fornybar varme i byggeperioden.

Prosjekteier

Frysjaparken Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Stor-Oslo Eiendom AS
 • Geothermal Energy Nordic AS
 • Båsum Boring AS
 • Norconsult AS
 • Frysjaparken Eiendom AS
 • OBOS Nye Hjem
 • OBOS Energi AS
 • Fortum Oslo Varme AS

Teknologisk innovasjon

 • Stort termisk lager med vertikal sjikting som matcher temperaturglidning i varmepumpe
 • Toppsystem for prediktiv styring av termisk lager utfra værprognose og selv-lærende modell for tappevannsforbruk
 • Dype brønner med direkte veksling av grunnvann i varmepumpen

Kompetanseutvikling

 • Utarbeide veiledning for konsulenter (RIV og RIB) for å design, dimensjonere av termiske lagre for effektutjevning. Forbedret kompetansen innenfor tankdesign og software for styring som er skreddersydd for CO2-varmepumpens arbeidsområde
 • Øker kompetanse blant brønnborere på boring av brønner over 600 meters dyp
 • Øker kompetanse blant utviklere på testboring og brønnlogging for vurdering av åpne geoenergianlegg
 • Artikler, presentasjoner, befaringer

Realisert spredning av teknologi

 • Inspirere fremtidige boligprosjekter til å implementere teknologiene som er benyttet i dette prosjektet; via artikler, presentasjoner, og befaringer.

Videre utvikling og videre spredning

 • Konseptet kan videreutvikles og oppskaleres med sesonglagring av spillvarme eller solvarme
 • Overskudd av lagringskapasitet kan tilbys som «virtuelt batteri» via aktører i solcellemarkedet