Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Eigerøy Energisystemer

Konseptutredningen vil utrede status og mulige løsninger for behov, forsyning, produksjon, distribusjon og regulering av energi på Eigerøy, med hovedfokus på de største energiforbrukere. På grunn av en storstilt pågående industriell utbygging på Eigerøy så vil energiforbruket på øya øke dramatisk de kommende år. Selskapene Prima Protein og Global Egersund skal til sammen bygge fiskeriindustrifabrikker med en samlet investeringskostnad på nærmere 700 millioner kroner. Andre bedrifter etablerer seg også, og eksisterende bedrifter planlegger utvidelser. En konvensjonell tilnærming til energiutfordringen denne utbyggingen innebærer vil være at enkeltaktørene melder sitt effektbehov til netteier, og netteier bygger ut kapasiteten for å dekke de økte behovene. Vi ønsker med denne konseptutredningen å gjennomføre en overordnet mulighetsanalyse gjennom et samspill mellom involverte aktører og FoU, for å finne helhetlige løsninger for energisystemet, hvor synergier på tvers av aktørene og for samfunnet som helhet utnyttes. Hovedprosjekt vil dreie seg om gjennomføring av konkrete tiltak som er utredet gjennom konseptutredningen. Prosjektet skal bidra til å erstatte lokale fossile energisystemer (betydelig reduksjon av CO2-utslipp), utbygging av lokal fornybarproduksjon og en betydelig forbedret energieffektivitet i området på grunn av integrert tilnærming og smart energistyring/-regulering. Gjennom disse tiltakene skal man redusere eller helt eliminere en miljømessig negativ, tidkrevende og kostbar utbygging av ny kraftlinje fra fastlandet til Eigerøy.

Prosjekteier

ENERGY INNOVATION AS

En graf med linjer og tall

Et diagram over et energisystem

Bilde av et kart med oppskalerte bilder av forskjellige steder