Eikeli videregående skole - plusshus system med innovativ energilagring

Eikeli videregående skole har som ambisjon å bli plusshus. For å oppnå dette må overskudd fra lokal energiproduksjon lagres. Prosjektet blir det første i Norge som tar i bruk saltvannsbatterier til lagring og til å å redusere effekt og påvirkning på nettet. Bruk av saltvannsbatteri vil redusere miljøbelastningen ved produksjon siden behovet for litium elimineres.

Prosjekteier

Viken Fylkeskommune

Teknologileverandører

 • Viken fylkeskommune v/ Viken eiendom
 • BlueSky Energy
 • Peab AS
 • Norconsult AS
 • Context AS
 • FutureBuilt

Teknologisk innovasjon

 • Saltvannsbatteri
 • Plusshus systemkonsept med lokal energiproduksjon og -lagring

Kompetanseutvikling

 • Formidling av kunnskap om klimaeffektive energiløsninger til elever og besøkende på Eikeli vgs
 • Rapport og kompetanseformidling via FutureBuilt - konferanser, befaringer, prosjektdatabase på nett
 • Kunnskapsheving i Viken fylkeskommune, med stor overføringsverdi til lignende prosjekter i fylkets portefølje
 • Kunnskapsheving hos prosjektdeltakerne
 • Stor nyhetsverdi, mål om publisering i f.eks. Teknisk Ukeblad

Realisert spredning av teknologi

 • Saltvannsbatteri: 1. implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet vil etablere et alternativ til Li-ion batterier i markedet, med betydelige miljømessige fordeler. Produksjonen har lavere klimagassutslipp enn Li-ion, det er ingen miljøgifter eller tungmetaller forbundet med dem, bestanddelene kan i hovedsak avhendes direkte (saltvann) eller resirkuleres, batteriene er ikke brannfarlige.