Sitemap
Søk
LOGG INN

Elektriske kjøretøy til nett (V2G) på Campus Evenstad

I juni 2017 vedtok Stortinget klimaloven, som lovfester målet om lavutslippssamfunnet i 2050. Norge har mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40% i 2030, sammenlignet med 1990. For å oppnå klimamålene så trengs det utslippsreduksjoner og tiltak i alle sektorer. Bygg og transport kan bidra mye på den globale utfordringer som luftforurensing og klima (sintef, 2018). Elbiler bør ikke bare hente sitt drivstoff fra strømnettet, men også levere tilbake. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan transportsystemer og bygg kan sammen bidra til effektiv utnyttelse av fornybarenergi løsninger ved å teste ut vehicle to grid (V2G) konseptet på Høgskolen i Innlandet, på Campus Evenstad i Norge. Pilot prosjektet skal starte 15 mars, 2018 med planlagt sluttdato 15 mars, 2019. Prosjektet omfatter anskaffelse og installasjon av 5 stk. V2G ladestajoner, utvikle dashbord løsning for å vise og presentere status og samspill i hele energisystemet og mobilapp for styring og varsling ved bruk av V2G ladestasjoner. Besparelsen for dette prosjektet ligger på effekt (kW) og ikke energi (kWh). Differanse / Effektreduksjon blir 100 kW /20%. Men det er ikke sannsynlige at alle biler/ladere er koblet opp samtidig. Således er effekten på 100 kW kanskje noe overestimert. Om vi sier at samtidigheten er 60% gir dette er effektreduksjon på 60 kW / 12%. Med tiltak for å unngå framtidig utvidelse av stasjonært batteri, V2G-batterier i 5 biler vil klimaresultat bli (kg CO2-ekv.): 5,500 kg. Prosjektet vil gi økt nytteverdi ved integrasjon i batteriløsningen på Campus Evenstad, som er i tillegg tenkt å brukes til lagring av lokalt produsert strøm, redusere effekttopper, samt bidra til forsyningen på tider av døgnet det ikke produseres solstrøm. Resultatet av dette prosjektet vil hjelpe å realisere ZEN (Zero Energy Neighborhood) prosjektet sammen med NTNU og SINTEF. V2G kan være en interessant fremtidig forretningsmulighet til energiselskaper

Prosjekteier

Statsbygg