Energieffektiv kobberproduksjon i Kristiansand

Energieffektiv 1-trinns electrowinning prosess for produksjon av kobber ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand

Prosjekteier

Glencore Nikkelverk AS

Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Bildet viser kobberpiloten. Foran er elektrolysetankene. Cellen til venstre er dekket med en ventilasjonshette som gir HMS forbedringer. En robotisert strippemaskin for kobberkatoder kan sees i bakgrunnen. Foto: Oluf Bøckman.

Teknologileverandører

 • Glencore Nikkelverk AS
 • Glencore Technology Pty Ltd
 • Outotec Oy
 • Hatch Ltd
 • SAME Ingeniera
 • Sunwest Supply, Inc.
 • Künz GMBH
 • Künz GMBH

Teknologisk innovasjon

 • Permanente katoder i Duplex stål med mikrostruktur overflate
 • Lav-energi dimensjonsstabile anoder (DSA) med definert nanostruktur
 • Nye måleprinsipper og overvåkingssystem som gir forbedret prosesskontroll og mulighet for automatisering
 • Sette ny industristandard med hensyn på arbeidsmiljø, utslipp og sikkerhet

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Kompetanseheving hos Nikkelverket og de involverte teknologileverandører
 • Deltakelse i forskningsprosjektet SUPREME med annen smelteverksindustri og forskningsmiljøer
 • Formidling gjennom Eydenettverket
 • Presentasjon av teknologien i bransjenettverk og internasjonale konferanser
 • Samarbeid med NTNU, Teknova og internasjonale kompetansebedrifter.

Realisert spredning av teknologi

 • Første fullskala implementering av totalkonseptet som gir rekordlavt strømforbruk, i Norge og globalt
 • Enkelte del-elementer er implementert i anlegg i USA og Chile. Ingen i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Betydelig spredningspotensiale i overføring til produksjon av kobber ved elektrolyse
 • Elementer av teknologien har spredningspotensiale til produksjon av kobber generelt, samt zinc og nikkel
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensialet innenfor kobber- og zinkproduksjon til å være 6-7 TWh
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp