Energieffektiv svømmehall på Holmen

Holmen svømmehall, blant Norges mest energieffektive svømmehaller m. innovative bygningsmessige og tekniske løsninger bl.a. solfangere under bakken, solceller og brukervennlig energioptimalisert drift, passivhusstandard

Prosjekteier

Asker kommune

Fra venstre: Lars Bjerke, rådmann i Asker; Lene Conradi, ordfører i Asker kommune; Ragnar Slaastad Studsrød, eiendomsdirektør i Asker.

Prosjektleder Kenneth Olafsen signerer tegningene som legges i grunnsteinen.

Hovedbasseng nærmest terapibasseng til venstre i bildet. Foto: Asker kommune.

Ordfører Lene Conradi taler etter at steinen er lagt i hullet.

Byggeplass per april 2014. Foto: Asker kommune.

Støp av fasadevegg. Foto: Asker kommune.

Teknologileverandører

 • Pooltech AS - Stålbassenger med heve og senkebunn
 • Enwa - renseteknologi med membranfilter
 • Solel AS - solceller
 • Guard Automation AS - SD- og EOS-anlegg

Teknologisk innovasjon

 • Bedre enn passivhus med innovative enkelttiltak samt helhetlige løsninger
 • Behovstyrt drift
 • Gjenvinning av varme fra gråvann og ventilasjonsanlegg
 • Lokal produksjon av el fra solceller på tak og fasade og varme fra bergbrønner og solfangere i bakken
 • Innovativt overvåkning- og styringssystem

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt, tilrettelagt for enkel og energieffektiv drift er høyaktuelt for fremtidige idrettsbygg
 • SIAT/NTNU skal benytte målinger fra svømmehallen til videre forskning og undervisning om energibruk i svømmehaller
 • Dannet grunnlaget for en masteroppgave ved NTNU om energibruk i svømmehaller med passivhusstandard. En annen masteroppgave har fokus på interaksjonsdesign knyttet til optimalisering av driften i svømmehaller

Realisert spredning av teknologi

 • Enten første eller andre implementering av flere av enkelttiltakene i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale nasjonalt, referanseprosjekt for svømmehaller i Norge, innovative bygningsmessige og tekniske energiløsninger som gir årlige millionbesparelser
 • Potensiale for tilsvarende bygg i tilsvarende klima