Energieffektiv varehandels- og kontorbygg i Bergen

Kombinert varehandels- og kontorbygg i Bergen med høye energiambisjoner; 50% lavere levert energi sammenlignet med energimerke A

Prosjekteier

Fantoft Utvikling AS

Bruker solenergi i regnbyen. Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende.

Swecobygget er blant de mest energieffektive byggeprosjektene i landet, med passivhusnivå, bergvarmepumpe med frikjøling og adiabatisk forkjøling, varmegjenvinning fra dagligvarebutikk, behovsstyring, solceller på tak og integrert i glassfasade, med mer. Illustrasjonsbilde nr. 2: Sweco Norge AS.

Swecobygget er blant de mest energieffektive byggeprosjektene i landet, med passivhusnivå, bergvarmepumpe med frikjøling og adiabatisk forkjøling, varmegjenvinning fra dagligvarebutikk, behovsstyring, solceller på tak og integrert i glassfasade, med mer. Illustrasjonsbilde nr. 1: Sweco Norge AS.

Swecobygget er blant de mest energieffektive byggeprosjektene i landet, med passivhusnivå, bergvarmepumpe med frikjøling og adiabatisk forkjøling, varmegjenvinning fra dagligvarebutikk, behovsstyring, solceller på tak og integrert i glassfasade, med mer. Foto: Fantoft utvikling.

Teknologileverandører

 • Sweco
 • Lund&Partners
 • Lars Jønsson
 • BI Elektro
 • GK

Teknologisk innovasjon

 • Samspill mellom alle komponenter og bygningsdeler, der energieffektivitet er et viktig fokus (f.eks. behovsstyrt ventilasjonsløsning med gjenvinner, adiabatisk forkjøling for redusert kjølebehov, utnyttelse av spillvarme mellom de to bygningsdelene)

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt på tvers av bransjer med tanke på å utnytte samdrift av tekniske anlegg
 • Meny vil bruke prosjektet som referanse for fremtidens Menybutikk
 • Sweco stiller bygget åpent for visninger, samt markedsfører bygget nasjonalt
 • Demonstrasjon via visningsskjerm i inngangsparti av driftsresultatet via målerdata i bygget

Realisert spredning av teknologi

 • Samspill mellom disse komponentene er ikke tidligere utprøvd i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Aktuelt for hele byggebransjen
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering, og økt utnyttelse av fornybar energi
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, økt utnyttelse av fornybare energikilder og reduserte klimagassutslipp