Energigjenvinning fra kjølevannsløyfen til metanolfabrikken på Tjeldbergodden

Tjeldbergodden Gjenvinningskraftverk; lavtrykksturbin for kraftgjenvinning fra spillvann (sjøvann) fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure

Prosjekteier

Tjeldbergodden Kraft AS

Snitt av stasjon og utløp.

Stasjonsbygning, utløp og molo.

Montert Turbinator.

Enkel prinsippskisse for Turbinator.

Teknologileverandører

 • CleanPower AS
 • Oshaug Metall AS, Mostad modell & form AS
 • Evald Holmèn Consulting AB
 • InPower AS
 • Elmarin AS

Teknologisk innovasjon

 • Turbin og generator i samme enhet overflødiggjør girkasse
 • Tilpasset temperert sjøvann med hensyn til korrosjon
 • Utbyttbart løpehjul for sesongvariasjon i vannmengde
 • Teknologien vurderes patentert

Kompetanseutvikling

 • Referanseanlegg for industrien
 • Tilrettelagt for måling, overvåking og læring
 • Aktuelt for tilknytning til forskningsprosjekter og undervisning
 • Informasjonsspredning gjennom presentasjoner og utstillinger, nasjonalt og internasjonalt
 • Fått innvilget EU-midler til videre utvikling av teknologien i samarbeid med spanske Gas Natural Fenosa
 • Viktige læringspunkter i designet (korrosjonsbeskyttelse, innfesting av komposittdel, m.m.)
 • Utstiller på Hydro 2014 (Italia) og Hybro 2015 (Frankrike)

Realisert spredning av teknologi

 • Salgsagentavtale med selskap i Puerto Rico (dekker Karibien, Mellom-Amerika og nordlige Sør-Amerika)
 • 260 kW turbin for utnyttelse av minstevannføring ved Gåseflå dam med støtte fra Enova
 • Salgsavtale i Tyrkia
 • Pilot i Neavassdraget (Statkraft)

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til vannkanaler og demninger tilknyttet vanning/vannforsyning
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensiale til omlag 20 industrianlegg i Norge med tilsvarende stort vannforbruk
 • Støtte fra SkatteFunn for videreutvikling av teknologien
 • Enova støtte til helhetsløsning for minstevannføringsslipp
 • Internasjonalt spredning kan gi økt utnyttelse av spillvann til kraftproduksjon og reduserte klimagassutslipp
 • Gas Natural Fenosa anslår spredningspotensiale til 100 flere anlegg etter vellykket pilotinstallasjon i Spania
 • Økt fokus etter EUs vanndirektiv