Energihuset - teknologier i samspill

Innovasjonspark Stavanger planlegger et innovativt kontorbygg, Energihuset. De viktigste innovative elementene er et selvstendig bæresystem i tre, et nyutviklet prefabrikkert dekkeelement som erstatter ståldekker av betong, samt energieffektive løsninger for klimatisering, styring og regulering. Byggets ytelser skal kontinuerlig måles og kommuniseres også til brukere.

Prosjekteier

Innovasjonsparken AS

Teknologileverandører

 • Kruse Smith
 • Helen & Hard
 • Procon
 • Veni AS
 • UiS
 • Creation Holz AG
 • Bravida
 • Cowi
 • GK klima
 • Veni AS

Teknologisk innovasjon

 • Dekkekonstruksjon: Kassedekke, lite materialbruk, teknisk integrasjon og prefab.
 • Ventilasjonsløsning - Fortrengingsventilasjon med trykksatte dekker og full VAV styring.
 • Operativsystem basert på maskinlæring
 • Energi: Dynamisk styring energisentral, høytemperert VP spissing

Kompetanseutvikling

 • Termiske egenskaper tre-konstruksjon
 • Kunnskap om hvordan bygget blir brukt med den hensikt å etablere en energiindeks pr bruker, optimalisering av bygget.
 • 'LivingLab' for bedrifter og akademia.
 • Bruk av tre som erstatning for betong i bæresystem og dekker

Realisert spredning av teknologi

 • (Tidl./1.gang) Trykksatt kassedekke med dobbelt funksjon både dekke og føringsvei for klimatisering.

Videre utvikling og videre spredning

 • 'LivingLab' tilgjengelig data fra bygget for berdifter og akademia for analyse og big-data mønstergjenkjenning og korelering av andre datakilder som historisk værdata.
 • Operativsystem for bygg, integrasjonsplattformen og digitaliseringsløsningene har potensiale for å tas videre til andre bransjer som f.eks skipsfart.