Energiløsning for museumsbygg basert på høsting av solenergi og varme avgitt fra publikum

Ny energiløsning basert på energihøsting for Kon-Tiki Museet ifm. planlagt ombygging i 2022. Målet er reduksjon i energiforbruk, bedre inneklima og stor overføringsverdi til andre eksisterende bygninger. I løsningen inngår teknologi som dynamisk-termisk energilagring, kompakt brønnpark, gulvvarme og –kjøling, luftakklimatisering og varmehøsting med aktive bafler, PV med kjøling og eChiller.

Prosjekteier

Kon-Tiki Museet

Teknologileverandører

  • Kon-Tiki museet
  • Gether AS

Teknologisk innovasjon

  • Utnytter bygningens variasjon i temperatur og bruk som en egen energikilde
  • Omfordeling av varme og kjøling i tid og rom (4D)
  • Dynamisk termisk energilager med kompakt brønnpark for plassbesparelse og høyere virkningsgrad

Kompetanseutvikling

  • Energiløsning med stor overføringsverdi til andre museer og lignende bygninger
  • Sentral beliggenhet og egnede arealer vil gjøre prosjektet attraktivt for temadager for byggebransjen og arkitekter

Realisert spredning av teknologi

  • Første museum i Norge til å ta i bruk teknologien

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien videreutvikles ved å overføre den til andre typer bygg med ulike driftssituasjoner
  • Teknologien egner seg for bruk i andre offentlige kulturbygg, institusjoner, kontorbygg, veksthus m.m.