Energiløsning for museumsbygg basert på høsting av solenergi og varme avgitt fra publikum

Ny energiløsning basert på energihøsting for Kon-Tiki Museet ifm. planlagt ombygging i 2022. Målet er reduksjon i energiforbruk, bedre inneklima og stor overføringsverdi til andre eksisterende bygninger. I løsningen inngår teknologi som dynamisk-termisk energilagring, kompakt brønnpark, gulvvarme og –kjøling, luftakklimatisering og varmehøsting med aktive bafler, PV med kjøling og eChiller.

Prosjekteier

Kon-Tiki Museet