Energioptimalisering av produksjonsprosess på Frøya

Energioptimalisering av produksjonsprosess for foredling av slakteavfall fra laks ved Nutrimar på Frøya

Prosjekteier

Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 3). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 4). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 2). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS

Teknologileverandører

 • Nutrimar AS

Teknologisk innovasjon

 • Kjente teknologier satt sammen og brukt på nye måter for optimalisering av produksjonsprosessen
 • Produksjon av mer høyverdige sluttprodukter

Kompetanseutvikling

 • Læring om systemoppbygging og teknologiens egnethet
 • Deling av kompetanse med blant andre Pescatech, Entro
 • NTNU vil kontaktes angående prosjekt- og masteroppgaver koblet til prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til andre bransjer
 • Teknologiutvikler anser spredningspotensialet som stort, både nasjonalt og internasjonalt
 • Nutrimar vil fortsette utvikling og investering i teknologien i forbindelse med bransjens videre utvikling
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp