Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Energioptimalisering av produksjonsprosess på Frøya

Nutrimar har hatt som visjon og ambisjon at bli en ledende aktør foredling av protein og vil kontinuerlig investere i at prosesser som vil ta ned energi- og klimaavtrykk samt økt kvalitet på produkter. Som en del av dette startet prosjektet i 2014 med at sikre energioptimalisering av den daværende produksjonsprosessen. Det ble søkt støtte fra Enova gjennom programmet «Ny energi- og klimateknologi i industrien» og innvilget en støtte på 18,9 MNOK koblet til en merinvestering sammenlignet med referanseteknologi på 68 MNOK i 2014. Etter planen skulle ny fabrikk være igangsatt 01.01.2016. Prosjektet hadde som mål å senke det spesifikke energiforbruket med 30 % koblet til fiskemelsproduksjon fra et nivå fra 2500 kWh/tonn. Mål om 1500 kWh/tonn. Energiresultatet var beregnet til en reduksjon på 7,5 GWh med ny prosess sammenlignet med referanseteknologi. Klimautslippsreduksjonen var beregnet 2300 tonn per år ved planen om at fabrikken skulle prosessere omtrent 50 000 tonn med råstoff hvert år. Resultatene fra prosjektet avviker på tre punkter sammenlignet med det som kontrakten og tilsagnet fra 2014 sammen med Enova. Beregnet reelt energiresultat 1,45 GWh – Korrigert energiresultat pga endret produktmiks samt lavere tilgang til råstoff: 5,9 GWh. Det korrigerte energiresultatet er 79% av omsøkt energiresultat. Produksjonsmiksen påvirker det endelige resultatet og det er vanskelig at angi det korrigerte energiresultatet korrekt. Spesifikt energimål som var omsøkt i 2014 var 1500 kWh/tonn PDS(fiskemel) – denne er målt til 1495 kWh/tonn. En reduksjon med 30% fra ca 2500 kWh/tonn i 2013.

Prosjekteier

NUTRIMAR AS