Energioptimalisering av produksjonsprosess på Frøya

Energioptimalisering av produksjonsprosess for foredling av slakteavfall fra laks ved Nutrimar på Frøya

Prosjekteier

Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 3). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 4). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS

Produksjonslokalene vist utenfra (bilde nr. 2). Foto: Odin. G. Fredagsvik, Nutrimar AS