Energiutnyttelse av deponigass ved hjelp av stirlingmotorer på Gjøvik

Energiutnyttelse av deponigass ved installasjon av fem stirlingmotorer ved Dalborgmarka Miljøpark på Gjøvik

Prosjekteier

Gjøvik, Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS

Tilslutning av vann, strøm og signalkabler til container. Foto: Frode Berget.

Opplæring hos Cleanergy. Foto: Frode Berget.

Montering av Sterling-motorer i container. Foto: Frode Berget.

Klare til start av motorer. Foto: Frode Berget.

Container utvendig. Foto: Frode Berget.

Alt fungerer som det skal selv på en kald vinterdag. Foto: Frode Berget

Teknologileverandører

  • Cleanergy AB, MGE-Teknik AB

Teknologisk innovasjon

  • Stirlingmotoren tåler forurenset deponigass
  • Kan driftes med deponigass med metaninnhold ned til 18%

Kompetanseutvikling

  • Læringsarena for spredning av erfaring og kunnskap etableres ved behov eller etterspørsel
  • Anlegget kan stilles til disposisjon for visninger ved forespørsel

Realisert spredning av teknologi

  • Andregangs implementering av teknologi på dette anvendelsesområdet i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Egnet for biogass, naturgass og miks av natur- og biogass
  • Videre spredning av teknologien vil kunne skje ved informasjon via prosjekteiers hjemmeside og ved visninger av anlegget
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el, og reduserte utslipp av klimagasser